PALVELU

Harkitsetko yrittäjäksi ryhtymistä? Tarvitsetko sparrausta yritystoiminnan käynnistämiseen tai ”happotestauksen” liikeideallesi? Mietitkö miten aloittaa yritystoimintaa? Haluatko pohtia miten uudistaa liiketoimintaasi tai palveluitasi? Muutaman kerran sparrauksen avulla saat varmuutta liikeideaan, vaiheistusta yritystoiminnan aloittamiseen tai ideoita yritystoiminnan uudistamiseen.

Yrittäjyyssparraus Read More »

Kun työyhteisössä on konflikti, yhteistyövaikeuksia tai kiusaamista, työyhteisösovittelu auttaa purkamaan tulehtuneita tilanteita ja mahdollistaa sopusointuisemman etenemisen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä.

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Siinä puolueeton, ulkopuolinen sovittelija, auttaa riidan osapuolia löytämään ratkaisun konfliktitilanteeseen. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan ohjaa prosessia ja toimii sovinnon mahdollistajana, jolloin asianosaiset löytävät itse ratkaisun ongelmaansa. Sovitteluprosessin aikana osapuolille avautuu uusia näkökulmia ja ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy. Prosessin lopputuloksena on sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.

Tyypillisiä työyhteisösovittelun aiheita ovat esimerkiksi

 • Kiusaaminen
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö; esim. suosiminen, uhkailu tai epäasiallinen kommunikaatio
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytyminen, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat ristiriidat
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Piilojohtaminen ja/tai johtajuuden menetyksen aiheuttamat ongelmatilanteet

Ongelma- ja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta

Tarjoan esimiehille, henkilöstöpäättäjille ja työyhteisöille kohdennettua koulutusta ja sparrausta ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia ristiriita- ja kiusaamistilanteissa. Koulutuksen kesto ja sisältö täsmennetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Olen kouluttautunut työyhteisösovittelijaksi Timo Pehrmanin luotsaamassa koulutuksessa ja auttanut sen jälkeen menestyksekkäästi useita työyhteisöjä konfliktien ratkaisemisessa.

Toimivat työkalut kaikkiin tilanteisiin

Valitsemme kehitysprojekteissa käytettävät menetelmät organisaatiosi tarpeen mukaan niin että ne tukevat organisaation kehittymistä ja menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Coaching, työnohjaus, koulutus, valmennus tai työyhteisösovittelu – työkalupakistani löytyy kaikkiin tilanteisiin ja haasteisiin sopiva ja tehokas toimintatapa tai näiden yhdistelmä.

Työyhteisösovittelu Read More »

Onko sinun vaikea priorisoida työtehtäviäsi? Tuntuuko sinusta, ettet ehdi tehdä kaikkea mitä pitäisi tehdä? Onko sinulla ainainen kiire? Kenties johtaminen tuntuu sinusta vaikealta tai sinusta tuntuu, että oma roolisi esimiehenä on hukassa? Työ kuormittaa liikaa ja tuntuu ettet jaksa. Ehkä olet alkanut epäillä omaa osaamistasi?

Työnohjauksesta voisi olla sinulle apua! Työnohjauksessa sinulla on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan monia työhön liittyviä asioita omien tai tiimisi tarpeiden pohjalta.

Työnohjaaja on ulkopuolinen sparraaja, jonka kanssa voit keskustellen kartoittaa tilannetta, laajentaa näkökulmia, pohtia vaihtoehtoja ja etsiä ratkaisua haastaviin tilanteisiin.

Erityisosaamistani on johtoryhmien ja esimiesten työnohjaus, jossa etsitään uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Esimiehen rooliin kuuluu usein viedä iso muutos läpi omassa organisaatiossaan. Työnohjaus on mainio tapa tukea esimiestä muutoksen aikana. Olen toiminut lukuisten esimiesten tukena muutosprosesseissa.

Erityisosaamistani on myös haastavassa tilanteessa olevan tiimin työnohjaus. Kun yhteistyö tiimin sisällä on vaikeutunut tai pitää varautua isoon muutokseen, työnohjaus auttaa helpottamaan yhteistyötä ja selkeyttämään tietä eteenpäin. Tällaisissa tilanteissa myös työyhteisösovittelu saattaa olla sopiva tukimenetelmä.

Työnohjaus voi olla ryhmämuotoista tai yksilöllistä, tai tarvittaessa voimme suunnitella tukiprojektin kumpaakin menetelmää yhdistellen.

Työnohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain, mutta joskus kalentereiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa voimme keskustella myös etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Käytännön kokemus on osoittanut tämän hyvin toimivaksi toimintamalliksi.

Työnohjaus on luottamuksellista ja alan eettisten sääntöjen mukaista. Eettiset ohjeet ovat ladattavissa Johdon työnohjaajat ry:n  www-sivuilta.

Olen koulutettu työnohjaaja tehnyt työnohjausta eri kokoisissa organisaatioissa noin kymmenen vuotta. Olen myös ollut Johdon työnohjaajat ry:n hallituksen jäsen.

Toimivat työkalut kaikkiin tilanteisiin

Valitsemme kehitysprojekteissa käytettävät menetelmät organisaatiosi tarpeen mukaan niin että ne tukevat organisaation kehittymistä ja menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Coaching, työnohjaus, koulutus, valmennus tai työyhteisösovittelu – työkalupakistani löytyy kaikkiin tilanteisiin ja haasteisiin sopiva ja tehokas toimintatapa tai näiden yhdistelmä.

Työnohjaus Read More »

Etsitkö kouluttajaa liiketoiminnan eri osa-alueille kuten johtamiseen tai osaamisen tai toiminnan kehittämiseen? Onko organisaatioosi tulossa muutos, johon kaipaat ulkopuolista valmennusta ja tukea? Olen käytettävissä isompiin projekteihin tai yksittäisiin koulutustilaisuuksiin.

Kouluttajan, coachin, työnohjaajan ja työyhteisösovittelijan osaaminen on hyvä pohja onnistuneelle koulutukselle. Tätä monipuolista osaamista täydentävät lisäksi henkilöstöpäällikön, opettajan, liiketoiminnan kehittäjän sekä näyttötutkintomestarin koulutukset. Yrittäjänä ja esimiehenä toiminen ovat avartaneet näihin osa-alueisiin liittyviä näkökulmia.

Toimivat työkalut kaikkiin tilanteisiin

Valitsemme kehitysprojekteissa käytettävät menetelmät organisaatiosi tarpeen mukaan niin että ne tukevat organisaation kehittymistä ja menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Coaching, työnohjaus, koulutus, valmennus tai työyhteisösovittelu – työkalupakistani löytyy kaikkiin tilanteisiin ja haasteisiin sopiva ja tehokas toimintatapa tai näiden yhdistelmä.

Koulutus ja valmennus Read More »

Pohditko ongelmaa, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua? Mietitkö, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä? Ehkä sinusta tuntuu, että olet jumissa, kenties jaksamisesi on vähissä tai motivaatio hukassa. Henkilökohtainen coaching antaa sinulle selkeyttä toimintaan, välineitä henkilökohtaiseen kasvuun ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen.

Coachingissa käsiteltävät asiat saattavat liittyä työhön tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen tai näiden yhdistämiseen. Tyypillisiä coaching-keskustelujen aiheita ovat aikataulupaineet, oman työn kehittäminen ja selkeyttäminen, jaksamisen edistäminen ja tulevaisuuden suunnittelu. Saatat ehkä pohtia, mikä sinusta tulee isona. Silloin coaching on oiva tuki tavoitteiden ja päätösten selkeyttämiseen.

Coach on ulkopuolinen sparraaja, jonka kanssa voit luottamuksellisesti keskustella, kartoittaa tilannettasi, laajentaa näkökulmiasi, pohtia vaihtoehtojasi ja löytää ratkaisuja haasteisiisi.

Erityisosaamistani on johtoryhmien ja esimiesten business coaching, jossa etsitään uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

Coaching-prosessi voidaan toteuttaa henkilökohtaisesti tai ryhmässä, tai näitä molempia yhdistellen tarpeen mukaan.

Coaching-tapaamiset toteutetaan usein kasvokkain, mutta joskus kalentereiden yhteensovittaminen voi olla vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa voimme keskustella myös etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Käytännön kokemus on osoittanut telecoachingin hyvin toimivaksi toimintamalliksi.

Coaching on aina luottamuksellista ja alan eettisten sääntöjen mukaista. Coaching-toiminnan eettiset säännöt ovat ladattavissa ICF Finlandin sivustolta  www.icffinland.fi.

Olen suorittanut useita coaching-koulutuksia ja toiminut coachina yli kymmenen vuotta. Coachingin ”näyttötutkinnon” eli kansainvälisen ACC-sertifioinnin suoritin vuonna 2015.

Coaching Read More »

Scroll to Top