Työyhteisösovittelu

Kun työyhteisössä on konflikti, yhteistyövaikeuksia tai kiusaamista, työyhteisösovittelu auttaa purkamaan tulehtuneita tilanteita ja mahdollistaa sopusointuisemman etenemisen. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä.

Työyhteisösovittelu on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Siinä puolueeton, ulkopuolinen sovittelija, auttaa riidan osapuolia löytämään ratkaisun konfliktitilanteeseen. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan ohjaa prosessia ja toimii sovinnon mahdollistajana, jolloin asianosaiset löytävät itse ratkaisun ongelmaansa. Sovitteluprosessin aikana osapuolille avautuu uusia näkökulmia ja ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy. Prosessin lopputuloksena on sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.

Tyypillisiä työyhteisösovittelun aiheita ovat esimerkiksi

 • Kiusaaminen
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö; esim. suosiminen, uhkailu tai epäasiallinen kommunikaatio
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytyminen, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat ristiriidat
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Piilojohtaminen ja/tai johtajuuden menetyksen aiheuttamat ongelmatilanteet

Ongelma- ja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta

Tarjoan esimiehille, henkilöstöpäättäjille ja työyhteisöille kohdennettua koulutusta ja sparrausta ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia ristiriita- ja kiusaamistilanteissa. Koulutuksen kesto ja sisältö täsmennetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Olen kouluttautunut työyhteisösovittelijaksi Timo Pehrmanin luotsaamassa koulutuksessa ja auttanut sen jälkeen menestyksekkäästi useita työyhteisöjä konfliktien ratkaisemisessa.

Toimivat työkalut kaikkiin tilanteisiin

Valitsemme kehitysprojekteissa käytettävät menetelmät organisaatiosi tarpeen mukaan niin että ne tukevat organisaation kehittymistä ja menestymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Coaching, työnohjaus, koulutus, valmennus tai työyhteisösovittelu – työkalupakistani löytyy kaikkiin tilanteisiin ja haasteisiin sopiva ja tehokas toimintatapa tai näiden yhdistelmä.

Tutustu myös muihin Uusivireen palveluihin:

Yrittäjyyssparraus

Harkitsetko yrittäjäksi ryhtymistä? Tarvitsetko sparrausta yritystoiminnan käynnistämiseen tai ”happotestauksen” liikeideallesi? Mietitkö miten aloittaa yritystoimintaa? Haluatko pohtia miten uudistaa liiketoimintaasi tai palveluitasi? Muutaman

Työnohjaus

Onko sinun vaikea priorisoida työtehtäviäsi? Tuntuuko sinusta, ettet ehdi tehdä kaikkea mitä pitäisi tehdä? Onko sinulla ainainen kiire? Kenties johtaminen tuntuu sinusta

Koulutus ja valmennus

Etsitkö kouluttajaa liiketoiminnan eri osa-alueille kuten johtamiseen tai osaamisen tai toiminnan kehittämiseen? Onko organisaatioosi tulossa muutos, johon kaipaat ulkopuolista valmennusta ja tukea?

Coaching

Pohditko ongelmaa, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua? Mietitkö, mitä sinun pitäisi seuraavaksi tehdä? Ehkä sinusta tuntuu, että olet jumissa, kenties jaksamisesi on

HALUATKO SAADA LISÄÄ TIETOA UUSIVIREEN PALVELUISTA? OTA YHTEYTTÄ

Vieritä ylös