Asiakkaat

Asiakkaitani ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot, oppilaitokset, yhdistykset ja yksittäiset henkilöt. Olen ohjannut ja valmentanut eri toimialoilla toimivia työyhteisöjä, esimiehiä, johtoa, asiantuntijoita ja eri työtehtävissä toimivia henkilöitä ryhmissä sekä yksilövalmennuksena.

Toiminnan kehittämistä olen toteuttanut erilaisille organisaatioille monilla eri osa-alueilla kuten myynti, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, hyvinvointi, johtaminen, ajanhallinta, palaverikäytännöt, toimintojen resursointi jne. Työmenetelmänä konsultointi, fasilitointi, koulutus, valmennus, muutoksen toteuttajan ohjaus ja tukeminen.

Johtamis- ja esimiestaitojaan ovat kehittäneet valmennuksessani sekä ylin johto, keskijohto että lähiesimiehet, konkarit ja uudet esimiehet. Ura-ohjausta teen esimiehille, johdolle, asiantuntijoille, ammatinvaihtajille ja eri elämänvaiheessa ja -tilanteessa oleville. Coutsausta ja työnohjausta on valikoimassani yksilöille ja ryhmille, mm. johto, esimiehet, avainhenkilöt, työyhteisöt ja yksilöt.

Koulutusta ja valmennusta olen tehnyt monista erilaisista aiheista oppilaitoksille, työyhteisölle, yhdistyksille. Tutkintoihin liittyviä arviointeja ja ohjausta teen eri oppilaitoksille ja koulutusta järjestäville tahoille.

Scroll to Top